Tekst står her

Jeg tilbyder psykologisk behandling og rådgivning ved mange forskellige problemstillinger eksempelvis:

 • Stress
 • Angsttilstande
 • Depression
 • Eksistentielle kriser
 • Selvværdsproblemer og ensomhed
 • Vanskeligheder i forhold til andre mennesker
 • Nedtrykthed og håbløshedsfølelse
 • Arbejdsrelaterede problemer
 • Krisereaktioner
 • Reaktioner på fysisk sygdom
 • Dybereliggende personlighedsproblemer

Den første samtale er primært afdækkende i forhold til problemets omfang og karakter, og du får en tilbagemelding med behandlingsforslag og en redegørelse for de psykologiske årsagssammenhænge.

Herved etableres grundlaget for det videre behandlingsforløb, der altid er individuelt tilpasset. For mange mennesker er nogle få samtaler nok, og for andre strækker et samtaleforløb sig over længere tid.

En samtale varer 45 minutter for en person.

Jeg har fuld tavhedspligt i henhold til de etiske regler for autoriserede psykologer.