Tekst står her

Uddannelse

Jeg har arbejdet som psykolog med samtalebehandling af voksne siden min kandidateksamen i psykologi ved Københavns Universitet i 1993. Jeg blev autoriseret psykolog i 1996 efter gennemført efteruddannelse indenfor psykologisk behandling og undersøgelse af voksne mennesker.

Sideløbende med det praktiske arbejde modtager jeg selv psykologfaglig vejledning af mit behandlingsarbejde. Desuden er jeg igang med videreuddannelse til specialist i psykoterapi. Herved tilstræber jeg at kvalitetssikre min arbejdsindsats, så mine klienter modtager en professionel behandling.

Arbejdserfaring

Min behandlingsmæssige kompetence har jeg opnået igennem mange års erfaring som privatpraktiserende psykolog og gennem flere års ansættelser dels ved psykiatriske afdelinger og dels indenfor revalideringsområdet.

Min faglige styrke består i mit kendskab til et bredt spektrum af psykologiske problemstillinger. Jeg har oparbejdet erfaring med mange forskellige behandlingsmetoder for at opnå størst mulig fleksibilitet overfor den enkelte klients personlighed og problemstilling. Med tiden har jeg lært at hjælpe og forstå mennesker med vidt forskellig personlighed og baggrund.

Teoretisk

Mit psykologfaglige arbejde er især baseret på teorier, uddannelse og praktisk træning indenfor kognitiv terapi, metakognitiv terapi, hypnose og mindfulness. Jeg foretager altid en vurdering af, hvilken behandlingsform, der er mest hensigtsmæssig for den enkelte klient. Derefter drøfter jeg mulighederne sammen med klienten, så der indgås en aftale omkring rammer og metode for behandlingen.